Wednesday, 5 December 2012

MUTIARA KATA ILMU PENGETAHUAN

Ali bin Abi Talib (ra) berkata: "Ilmu lebih baik dari harta kerana kamu akan sibuk menjaga harta itu, sedangkan ilmu akan memelihara kamu."
     Selanjutnya Ali (ra) berkata ; " Harta habis bila dinafkahkan, sedangkan ilmu bila dinafkahkan akan bertambah. Ilmu adalah kuasa, sedangkan harta dikuasai. Pemgumpul harta mati, meskipun dalam hidupnya, sedangkan ulama tetap hidup sepanjang zaman. Walaupun pada zahirnya mereka sudah tiada, tetapi pengaruh mereka dalam hati tetap ada."